Portalen är Film i Skånes och BoostHbgs gemensamma ansökningsportal. Här kan du ansöka om insatser och stöd till filmprojekt och transmediaprojekt. Vi har många olika insatser, en del gemensamma, en del åtskilda, så läs våra riktlinjer under respektive rubrik för att ansöka om rätt insats eller stöd. Vi rekommenderar en genomgång av ansökningsmallarna innan ansökan, så att allt material är tillgängligt.

 

Kortfilm

Film i Skåne stöttar kort fiktion med en maxlängd på 60 minuter. Deadlines för ansökan finns tre gånger om året. Projekt som söker Moving Sweden hanteras också via kortfilm, detta innefattar också kortserier.

Aktuell deadline:   7 mars

För stöd från BoostHbg sök via Programmet, Expressen eller Stipendiet.

 

Långfilm/TV-serie

Film i Skåne investerar i produktion av lång fiktion och TV-serie. Handläggningstiden vid vart tillfälle beräknas till 4-6 veckor. Deadlines tillämpas inte, ansökan sker löpande. 

 

Dokumentär

Film i Skåne investerar i dokumentärfilm av alla längder. Deadlines för ansökan finns tre gånger om året. Projekt kan registreras löpande men behandlas efter deadline.

Nästkommande deadline: 2 maj 2016.

För stöd från BoostHbg sök via Expressen.

 

Transmedia

BoostHbg stöttar transmediaprojekt med olika specialprogram och insatser. Du ansöker via Expressen eller FONDEN.  

FONDEN stöttar både innovativa projekt med transmedial inriktning och virtual reality där berättelsen är drivande. Minst en del av projektet ska bestå av rörlig bild. Projektet ska ha tydlig genomförbarhet både i utförande och finansiering. Du kan ansöka om både coach och cash. Vi prioriterar starka berättelser med tydligt tänk kring utförande, publik och alternativ finansiering.

Vårens deadline är nu passerad.

 

Expressen

Expressen är en snabbare insats utan deadlines. Här kan du både ansöka om coachinsatser, teknik, lokal, resestipendier och andra värdefulla insatser för ditt projekt. 

Handläggningstiden är 4-6 veckor

Expressen har sommarstängt mellan 3/6-8/8. 

 

Stipendiet

Riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. Stipendiet ges upp till 5000 kronor.

 

Programmet

Programmet är ett exklusivt samarbete mellan BoostHbg och Film i Skåne där vi arbetar gränslöst med att stötta både person och projekt på flera sätt. I filmspåret har Film i Skåne huvudansvar för utvecklingen av själva filmen medan BoostHbg bidrar med transmediatänk kring bl.a. publikengagemang, alternativa finansieringssätt, nya distributionsformer, marknadsföring. BoostHbg har huvudansvar för Transmediaspåret och Film i Skåne bidrar till utvecklingen av själva filmdelen. 

Deadline för 2015 är passerad

 

Festival och arangemang 

Här kan du ansöka till Film i Skåne/CineSkåne om insatser till festivaler och arrangemang inom film och rörlig bild. 

Aktuell deadline: 10 maj 2016