Portalen är Film i Skånes och BoostHbgs gemensamma ansökningsportal. Här kan du ansöka om insatser och stöd till filmprojekt och transmediaprojekt. Vi har många olika insatser, en del gemensamma, en del åtskilda, så läs våra riktlinjer under respektive rubrik för att ansöka om rätt insats eller stöd. Vi rekommenderar en genomgång av ansökningsmallarna innan ansökan, så att allt material är tillgängligt.

 

Kortfilm

Film i Skåne stöttar kort fiktion med en maxlängd på 60 minuter. Deadlines för ansökan finns två gånger om året. Aktuell deadline:   6 oktober 2017

 

Långfilm/TV-serie

Film i Skåne investerar i produktion av lång fiktion och TV-serie. Handläggningstiden vid vart tillfälle beräknas till 4-6 veckor. Deadlines tillämpas inte, ansökan sker löpande. 

 

Dokumentär

Film i Skåne investerar i dokumentärfilm av alla längder. Deadlines för ansökan finns tre gånger om året. Projekt kan registreras löpande men behandlas efter deadline. Räkna med 4-6 veckors handläggning efter aktuell deadline.

Kommande deadlines:  2 oktober 2017.

 

För stöd från BoostHbg sök via Expressen.

 

Transmedia

BoostHbg stöttar transmediaprojekt med olika specialprogram och insatser. Du ansöker via Expressen.  


Expressen

Expressen är en snabbare insats utan deadlines. Hos BoostHbg kan du ansöka om coachinsatser, teknik, lokal till ditt film-, VR- och transmediaprojekt. Du kan även ansöka om resestipendier för resor gällande film, transmedia och virtual reality. Handläggningstiden är 6-8 veckor.

Expressen har sommarstängt mellan 16/6-23/8 2017

  

Stipendiet

Riktar sig till filmare i alla åldrar som är på en tidig nivå i sitt filmskapande. Stipendiesumman är upp till 5000 kronor. Hanteras av Filmcentrum Syd. Aktuell deadline: 6 oktober 2017


Festival och arangemang
 

Här kan du ansöka till Film i Skåne/CineSkåne om insatser till festivaler och arrangemang inom film och rörlig bild. 

Aktuell deadline:

10 maj för arrangemang med löpande program under innevarande år eller festivaler under perioden juli - december (2017).

10 november för arrangemang under perioden januari - juni (2018).