GRANNY ITA ZBRONIEC ZAJT


Välkommen till Ansökningsportalen, Film i Skånes och BoostHbgs gemensamma plattform för digitala ansökningar.

Här finns våra insatser och stöd till filmprojekt, filmfestivaler, workshops, program  och faciliteter samlade som är möjliga att söka. Sidan rymmer även instruktioner och riktlinjer och kontaktuppgifter till varje konsulent. Vi rekommenderar en genomläsning av våra riktlinjer och instruktioner så att rätt material är redo inför ansökan. Observera att vissa av våra stöd och insatser har deadlines och att vissa workshops och program endast ges vid vissa tillfällen. Frågor som gäller våra insatser och stöd ställs till den konsulent som är knuten till respektive ansökan.

boost hbg logotyp green        filmiskane logo ny cmyk