PIXEL NORA NILSSON

Film i Skåne deltar som samarrangör av visningsarrangemang av regional, nationell eller internationell karaktär som sker i Skåne. Insatser från Film i Skåne kräver lokal medfinansiering och kommunal förankring.

Ansökan görs skriftligt till Film i Skåne med projektpresentation, budget och finansiering redovisade.

 

Ansökningar behandlas i två omgångar under 2018 - 2019:


10 maj för arrangemang med löpande program under innevarande år eller festivaler under perioden juli - december.

10 november för arrangemang under perioden januari - juni (2019).

 
Vid ansökan registreras:
 
 
Projektbeskrivning
Tidsplan
Budget
Finansieringsplan
Plan för publikarbete
Plan för hållbar (klimatvänligt) arrangemang
 

Dessutom registreras kontaktuppgifter till ansvarig producent för arrangemanget. För vår statistiks skull ber vi er att fylla i alla uppgifter om er som söker. Uppgifterna som sådana påverkar inte bedömningen av respektive projekt.

Till ansökan

Ralf

Ralf Ivarsson
VD Film i Skåne

Kontakt:
ralf@filmiskane.se