Coachstöd är ett stöd från BoostHbg som hanteras löpande utan deadlines och kan sökas av dig som är bosatt och verksam i Skåne. Stödet består av olika former av insatser som vi tror kan lyfta ditt projekt till en högre nivå. Stödet finns för att utveckla dig som kreatör och dina projekt. Du kan söka coachstöd till projekt inom områdena film, transmedia, och nya format. Det finns även möjlighet att söka coachstöd för ljudstudion på Dunkers Kulturhus. Observera att ingen kontantinsats ges med coachstöd. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor.


Du kan ansöka om:

COACHER OCH KONSULTER

Du kan få tid med exempelvis en coach för ta fram strategier för ditt projekts publikarbete och utveckla nya format. Observera att coachinsatsen är till för att du ska utvecklas i din profession. Det kan användas både till coachsamtal och i konkreta uppgifter. Vid beviljande av klippcoach gör en samlad bedömning av hur detta ska lyfta dig i din profession.

 

Kriterier:       

 Vem kan söka:

 • Du som söker ska vara över 18 år.
 • Du ska vara bosatt i Skåne.
 • Du ska formulera hur coachinsatsen ska användas.
 • Du kan endast tilldelas detta stöd en gång per idé.


Du kan inte söka stödet om:

 • Det är ett skolprojekt, det vill säga om du är under utbildning och söker med ett projekt som hör till din utbildning.
 • Om du representerar kommun eller företag.

 

Utbetalning och skatt

Inga kontantinsatser ges till den sökande utan coach fakturerar BoostHbg den summa som beviljats efter det att coachtimmarna är använda. Ett projekt kan max tilldelas en coachinsats på 20 000 kronor.  Insatsen måste tas ut under året. I samband med fakturan att faktura skickas in ska BoostHbg också få in en redovisning från kreatör och coach.

 

Redovisning och leverans

Efter det datum du skrivit som slutdatum med din coach i ansökan ska du inom en månad skicka in en redovisning till BoostHbg. Detta ska göras i samband med att coachen fakturerar BoostHbg. Du och din coach ska redovisa hur processen genomförts och vilka resultat som uppnåtts. Du behöver inte leverera länkar till det färdiga projektet men vi vill att du berättar hur det går, om projektet visas någonstans och liknande.


Om du behöver mer tid än du angett i ansökan ska du kontakta BoostHbgs handläggare för ny tidsplan.

 

I redovisningen vill vi veta följande:

 

För kreatör:

 • Hur har du arbetat med din coach
 • Vad blev resultatet 
 • Vilka erfarenheter har du gjort 
 • Beskriv var projektet befinner sig nu
 • Har projektet fått ekonomiskt stöd från annat håll (till exempel statlig, regional eller kommunal institution, annan organisation eller företag) 
 • Vad ser du för vidare utveckling/behov/fördjupning i projektet
 • Vad ser du för vidare utveckling/behov/fördjupning i din roll som kreatör
 •  Hur har det framgått att projektet stötts av BoostHbg
 • I redovisningen vill vi att du levererar dokumentation kring arbetet och resultatet

 

För coach:

 • Hur har du arbetat som coach?
 • Vad har din insats betytt för projekt och kreatör?
 • Vilka erfarenheter har du gjort?
 • Beskriv var projektet befinner sig nu?
 • Vad ser du för vidareutveckling/behov/fördjupning i projektet?
 • Vad ser du för vidareutveckling/behov/fördjupning hos kreatör?

Redovisningen skickar du via e-post till handläggare med rubriken ”Redovisning av coachinsats och ansökans diarienummer ".

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från BoostHbg i framtiden.

Credits

Beviljas du stöd från BoostHbg ansvarar du att det framgår att projektet fått stöd av BoostHbg i eftertexter, på hemsidor, omslag etc. och att BoostHbgs logotyp finns med.

Logotyp:

Här hittar du BoostHbgs logotyp att använda i ditt projekt.

 


- Läs våra avtalsvillkor här  samt vår Code of Conduct innan du går vidare med din ansöka.

Till ansökan

Alexandra Lige Berglund
Konsulent för coachstöd

Info och kontakt:
alexandra@boosthbg.se
0768-720149