Coachstöd är ett stöd från BoostHbg som hanteras löpande utan deadlines och kan sökas av dig som är bosatt och verksam i Skåne. Stödet består av olika former av insatser som vi tror kan lyfta ditt projekt till en högre nivå. Stödet finns för att utveckla dig som kreatör och dina projekt. Du kan söka coachstöd till projekt inom områdena film, transmedi, outreach och nya format. Det finns även möjlighet att söka coachstöd för ljudstudion på Dunkers Kulturhus. Observera att ingen kontantinsats ges med coachstöd. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor.

Du kan ansöka om:

COACHER OCH KONSULTER

Du kan få tid med exempelvis en manuscoach för att stärka ditt manus eller en klippcoach för lyftet i slutskedet av klippningen till din film eller ditt VR- och transmediaprojekt. Eller så ansöker du om en coach för ta fram strattegier för ditt projekts publikarbete.

Vem kan söka

  •  Du som söker ska vara över 18 år.
  •  Du kan söka när som i din process.
  •  Om du blir tilldelad stöd vill vi ha en summering på en halv A4 om  hur arbetet/samarbetet gått med dig och din coach från er båda.
  • Du ska vara bosatt och verksam i Skåne.

Vem kan inte söka

  • Projektet får inte vara kopplat till en utbildning.
  • Vi stöttar inte projekt med inriktning på marknadsföring. 
  • Observera att vi inte beviljar coachstöd för långfilm om inte annan finansiär, till exempel Film i Skåne eller Filminstitutet, gått in med minst ett utvecklingsstöd.

- Läs våra avtalsvillkor här  samt vår Code of Conduct innan du går vidare med din ansöka.

Till ansökan

Alexandra Lige Berglund
Konsulent för coachstöd

Info och kontakt:
alexandra@boosthbg.se
0768-720149