FILM I SKÅNE

Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i utveckling och produktion av audiovisuella dokumentärprojekt av alla längder med upphovspersoner och/eller bolag baserade i Skåne. Våra deadlines för ansökan om utveckling av dokumentär är tre gånger per år. Handläggningstiden vid vart tillfälle beräknas till 4-6 veckor efter aktuell deadline. Ansökningar om samproduktion hanteras löpande. Internationella samproduktioner där ett Skånebaserat bolag är minoritetsproducent söks under fliken samproduktion.

Nästa deadline för utveckling är: 8 maj, 12 september

Vem kan ansöka?

Endast projekt med bolag (även enskild firma) eller upphovspersoner baserade i Skåne kan ansöka.

Riktlinjer

Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publik potential regionalt, nationellt eller internationellt.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling. Projekt med en klar förankring i denna prioriteras. Förbrukning av medel i Skåne är ett krav men inspelning behöver inte ske i regionen.

Det är också möjligt att söka en utvecklingsinsats till projekt och till internationell samproduktion med Skånebaserat bolag som minoritetsproducent.

Film i Skåne kan endast delta i samproduktioner som har annan finansiering utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara insatser från fonder, så som Svenska Filminstitutet, andra regionala resurscenter, eller insatser från TV bolag och privata investorer. Det är dock möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. Film i Skåne investerar maximalt 30 procent av filmens budget och agerar som samproducent med krav på rättigheter och avkastning.

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Vad skall ansökan innehålla?

Projektbeskrivning 
Med synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision.
Manus
Tidsplan
Budget
Finansieringsplan
Distributionsplan
CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner 

Till ansökan behövs också dessa uppgifter:

Kontaktuppgifter till producent, produktionsbolag, regissör, manusförfattare
Synopsis
Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion
Arbetsprov

För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Till ansökan för utveckling         Till ansökan för samproduktion

Lisa Nyed

Lisa Nyed
Konsulent för dokumentär.

Info och kontakt:
lisa@filmiskane.se
+46737-071002