Vad kan sökas?

Film i Skåne investerar i produktion och utveckling av lång fiktion och TV-serie som genomförs i Skåne län eller med upphovspersoner och bolag baserade i Skåne. Film i Skånes investeringar i utveckling hanteras via deadlines tre gånger per år. Insats till utveckling ges om max 50 000 SEK i ett första steg. Det finns möjlighet till ytterligare insatser till utveckling, men ges endast om det finns andra externa intressenter till projektet.

Nästa deadline för utveckling är: Återkommer med nytt datum inom kort.

Ansökan om samproduktion sker löpande. Handläggningstiden vid vart tillfälle beräknas till 4-6 veckor.

Vem kan ansöka?

Endast producent med produktionsbolag kan söka (även enskild firma). 

Vi investerar i utveckling av lång fiktion. Samma krav gäller här: endast producent/regissör med bolag kan söka. Våra utvecklingsinsatser är endast möjliga att söka för skånska upphovspersoner. 

Strävan efter att återspegla samhällets sammansättning vad gäller genus och kulturell mångfald gäller för Film i Skånes insatser.

Riktlinjer

Film i Skåne agerar som samproducent, med krav på rättigheter och avkastning i de projekt vi investerar i.

Film i Skåne investerar i projekt som bedöms vara konstnärligt intressanta med publik potential, regionalt, nationellt eller internationellt.

Vårt uppdrag är att arbeta för den skånska filmbranschens utveckling, projekt med en klar förankring i den skånska filmbranschen prioriteras. 

Förbrukning av medel i Skåne är ett krav. Film i Skåne prioriterar projekt med hög spendering i Skåne och där skånsk personal anlitas.

Film i Skåne kan endast delta i produktioner som har vidare finansiering utöver insats från produktionsbolag och Film i Skåne. Det kan vara exempelvis vara insatser från SFI, SVT eller andra TV-bolag, andra regionala resurscenter eller privata investorer. Det är dock möjligt att ansöka innan övrig finansiering är bekräftad. 

Vad ska ansökan innehålla?

Vid ansökan ska ett antal bilagor laddas upp. Du behöver ha dem tillgängliga på din dator för att kunna fullfölja och skicka in din ansökan. Det går inte att skicka in en ofullständig ansökan.

Dokument som behöver bifogas ansökan:

Projektbeskrivning 
Med synopsis, regivision, producentvision, teambeskrivning, visuell vision, publikvision. 
Manus
Tidsplan
Budget
Finansieringsplan
Distributionsplan
CV för upphovspersoner och andra nyckelpersoner
 
Till ansökan behövs också dessa uppgifter:
Kontaktuppgifter till producent, produktionsbolag, regissör, manusförfattare
Synopsis
Plan för hållbar (klimatvänlig) produktion
Arbetsprov
 
Checklista/guide inför ansökan (pdf): Checklista/guide
 
För frågor av teknisk karaktär och support vid uppladdning kontakta Ludvig Hedlund: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
 

Till ansökan för utveckling        Till ansökan för samproduktion

Joakim Rang Strand
Joakim Rang Strand
Konsulent för lång fiktion och TV-serie.

Info och kontakt:
joakim@filmiskane.se
+46737-071001