Prototypstöd helbild

BoostHbg presenterar nu sitt nya stöd som hanteras löpande utan deadlines och som kan sökas av dig som är bosatt och verksam i Skåne. Stödet består av en kontantinsats där du har möjlighet att söka upp till 50 000 kr. Handläggningstid är 4-6 veckor. 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Vad:

Du kan ansöka om prototypstöd inom film, transmedia och nya format. Syftet med detta stöd är att kunna testa nya metoder och snabbt visualisera en idé genom en testmodell/prototyp.  

Prototypen kan vara en helt ny idé som du vill prova eller en del av ett större projekt. Tanken är att du ska få feedback på din idé från tilltänkt målgrupp, investerare och/eller finansiärer och lära dig av processen och eventuellt implementera lärdomarna vidare.

 

Hur:

Du ska redan i början av arbetsprocessen ha en klar bild över hur berättelsen ska interagera med publiken/användarna.

Prototypen kan bestå av både analoga och digitala element. Du kan också få stöd för att testa en ny metod att arbeta med publik.

Prototypproduktionen ska genomföras inom sex månader och ska inkludera testande med publik. Du kan ansöka upp till 50 000 kronor för att utveckla en prototyp.

Exempel:

Vad prototypen ska innehålla bestämmer du utifrån din idé. En prototyp kan undersöka många olika exempel och syftet är att du ska lära dig av processen tillsammans med andra. Exempelvis kan en prototyp bestå utav en arbetsmetod för att utforska vad projektet kommer att hamna. En prototyp skulle kunna vara ta fram material eller data för att kunna presentera för framtida investerare. En annan skulle kunna vara att använda dig av fokusgrupper för att utveckla manus. Du bestämmer vad din prototyp ska innehålla och det finns ingen mall i hur en prototyp ska se ut, det utformas av din idé och din frågeställning som du vill få svar på.

 

Kriterier:       

 Vem kan söka:

 • Du som söker ska vara över 18 år. Du ska vara bosatt i Skåne.
 • Du ska ha förutsättningar att kunna genomföra din prototypproduktion inom sex månader.
 • Du kan endast tilldelas detta stöd en gång per idé.


Du kan inte söka stödet om:

 •  Det är ett skolprojekt, det vill säga om du är under utbildning och söker med ett projekt som hör till din utbildning.
 • Om du representerar kommun eller företag.

 

Utbetalning och skatt

Bidraget räknas som ett personligt stipendium och måste tas ut under året det beviljats. BoostHbg kan endast betala ut projektbidrag till den kreatör som fått bidraget eller till kreatörens enskilda firma. Vi kan inte betala ut till andra typer av företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelser eller andra medverkande i projektet.

 

Redovisning och leverans

Efter det datum du skrivit som slutdatum i ansökan ska du inom en månad skicka in en redovisning till BoostHbg. Du ska redovisa hur pengarna använts, hur prototypprojektet genomförts och vilka resultat som uppnåtts.


Om du behöver mer tid än du angett i ansökan ska du kontakta BoostHbgs handläggare för ny tidsplan.

I redovisningen vill vi veta följande:

 • Hur har du arbetat med prototypprojektet 
 • Vad blev resultatet 
 • Vilka erfarenheter har du gjort 
 • Till vad har bidraget använts (till exempel egen lön, lön till andra, 
  material och så vidare)  Har projektet fått ekonomiskt stöd från a
 • nnat håll (till exempel statlig, regional eller kommunal institution, annan organisation eller företag) 
 •  Hur har det framgått att projektet stötts av BoostHbg
 •  I redovisningen vill vi att du levererar dokumentation kring arbetet och resultatet

Redovisningen skickar du via e-post till handläggare med rubriken ”Redovisning av prototypbidrag och ansökans diarienummer ".

Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från BoostHbg i framtiden.

 ----------------------------------------------------------------------------------

  - Läs våra avtalsvillkor här  samt vår Code of Conduct innan du går vidare med din ansöka.

Till ansökan

Hanna

Hanna Schedin
konsulent för Prototypstöd
 
0708193832