Detta stöd behandlas av BoostHbg.

 

Det finns mindre insatser, max 5 000 kronor, för resor och deltagaravgifter som innefattar kunskapsutveckling och innovation inom film, transmedia, och nya format.

Du kan ansöka om reseinsats för att exempelvis delta på ett heldagsseminarium, en workshop eller liknande. I ansökan ska du ange målet med resan och hur du ska använda den kunskap du får av resan i dina projekt och i din profession.

 

 Kriterier:       

 Vem kan söka:

·    Du som söker ska vara över 18 år.

·     Du ska vara bosatt i Skåne.

·     Resan ska genomföras inom de närmsta fem månaderna.

 

Du kan inte söka stödet för:

·    Inspelning
·    Researchresor
·    Festivalvisningar, om ditt projekt enbart ska visas på festival
·    Det är ett skolprojekt, det vill säga om du är under utbildning och söker med ett projekt som hör till din utbildning.
·   Om du representerar kommun eller företag.

 

Utbetalning och skatt

Bidraget räknas som ett personligt stipendium och måste tas ut under året det beviljats. BoostHbg kan endast betala resebidrag till den kreatör som fått bidraget eller till kreatörens enskilda firma. Vi kan inte betala ut till andra typer av företag, ideell eller ekonomisk förening, stiftelser eller andra medverkande i projektet.

 

Redovisning

 Senast två veckor efter det att resan är gjord ska du skicka in en redovisning till BoostHbg. 

Om du behöver mer tid än du angett i ansökan ska du kontakta BoostHbgs handläggare för ny tidsplan.

I redovisningen vill vi veta följande:

·       Hur har resan gått, här hänvisar du till det mål som du beskrivit i ansökan och hur det uppnåtts

·       Vilka erfarenheter har du gjort 

·       Vad ser du att BoostHbg skulle kunna göra för uppföljning och inspiration från det som du tar med dig från din resa

·       I redovisningen vill även att du ger oss ett citat, en bild och en summering av en helhetsuppfattning på max fem rader som vi kan använda i sociala medier och i rapporter

Redovisningen skickar du via e-post till handläggare med rubriken ”Redovisning av reseinsats och ansökans diarienummer ".


Uteblir din redovisning påverkar det dina möjligheter att få stöd från BoostHbg i framtiden.

Till ansökan

Alexandra gra IMG 6757
 
Alexandra Lige Berglund
Konsulent för reseinsatser 
 
Info och kontakt:
0768-720149