Prodpeepfb

Film i Skåne och BoostHbg utlyser härmed utvecklingsprogrammet Producing People 2018!

Producing People är ett utvecklingsprogram för nyare producenter inom den rörliga bilden. Programmet sträcker sig över ett år (med möjlighet till 1-års förlängning) och syftar till att erbjuda ett solitt sammanhang, tid och möjlighet för utveckling, ny kompetens och nya nätverk. Programmet bygger i hög grad på deltagarna egna initiativ och behov. Programmet vill bana väg för en ny generation producenter. Film i Skåne och BoostHbg är initiativtagare och drivande i projektet. Satsningen har mottagit stöd av Kultur Skåne.


Deadline för ansökan: 25 april 2018

Läs mer om programmet här samt hur du ansöker!

 


Producing People 2017

Producing people är ett 2-årigt utvecklingsprogram designat för att stötta och stärka talangfulla skånska producenter, vilka siktar på en långsiktig karriär inom den internationella filmindustrin. 4 skånska producenter erbjuds ekonomiskt stöd, konsultinsatser och nya nätverk. Film i Skåne och BoostHbg står bakom programmet. 

Deltagare: Sofie Palage, Catherine Champagne, Ann Lundberg, Caroline drab